Uzlové pletivo
VLASTNOSTI A POUŽITIE:
Uzlové pletivo je jedným z najvyhľadávanejších druhov pletív. Jeho neoceniteľnou vlastnosťou je pružnosť, ktorá umožňuje spoľahlivo kopírovať terén. Ohradu z tohto pletiva je možné premiestniť bez následného poškodenia.Nezanedbateľná je i jeho nízka cena. Uzlové pletivo sa používa na oplotenie stavebných priestorov, poľnohospodárskych objektov, pasienkov a lesných plôch. Je využiteľné pri ochrane diaľnic.

ŠTRUKTÚRA:

Uzlové pletivo tvoria dva systémy pozinkovaných drôtov (STN 426426, resp. DIN 177):
• OSNOVNÉ (vodorovné), ktoré sú v každom oku krepo-vané, čo zabraňuje posúvaniu uzlov a slúži na vyrovnanie nerovnosti terénu. Okrem toho krepovanie uľahčuje napínanie pletiva. Osnova je ukončená okrajovými drôtmi.
• ÚTKOVÉ (zvislé), ktoré sú obojstranne zatočené okolo osnovných drôtov.

Nespornou výhodou uzlového pletiva je, že zákazník si podľa potrieb vyberá:

a) NÁNOS ZINKU NA DRÔTE: obchodný nános je min. 70 g/m2, hrubý nános min. 210 g/m2, (STN426406, DIN 1548),
b) PRIEMER DRÔTU: 1,8; 2,0; 2,2; 2,5 mm,
c) PRIEMER OKRAJOVÝCH DRÔTOV: 2,5; 2,8; 3,15 mm,
d) PEVNOSŤ DRÔTOV: 400 - 500 Mpa/mm2,
e) CELKOVÁ VÝŠKA: min. 80 cm, max. 220 cm,
f) ROZOSTÚP ÚTKOVÝCH DRÔTOV - OKO: 15 cm alebo 30 cm,
g) POČET OSNOVNÝCH DRÔTOV: min. 8, max. 24,
h) DĹŽKA ROLKY: 50 bm alebo podľa dohody,
i) BALENIE: nebalené alebo balené vo fólii.

Použitie iných drôtov je potrebné konzultovať s výrobcom.
Počet a rozostup drôtov si zákazník vyberá z grafu základnej štruktúry,
viď. obrázok 1 a 2.
PRÍKLAD OZNAČENIA
220/20/
15
30
výška (cm)
počet drôtov
oko (cm)
PRÍKLAD OZNAČENIA
220/24/
15
30
výška (cm)
počet drôtov
oko (cm)