Ochrana stromkov
POUŽITIE:
Tento výrobok je určený na ochranu ovocných, okrasných a lesných drevín pred hrýzavou zverou, ale aj pred možným poškodením pri úprave terénu, napr. kosením, hrabaním a pod. Vyznačuje sa jednoduchou montážou, dostatočnou pevnostou a trvanlivosťou. Je ľahko rozoberateľný a použiteľný viackrát.

MATERIÁL:

Výrobok je vyrobený z oceľových, pozinkovaných drôtov o priemere 1,8 mm, s obchodným nánosom zinku. Drôty sú zvárané do siete s okom 50 x 30 mm (A). Doporučené rozmery siete sú: V-výška 1200 mm a L- rozvinutá dĺžka 1120 mm. Stočením tejto siete sa vytvorí valec o priemere cca 320 mm. Rozmery (V, L) je možné meniť po dohode s výrobcom. Výrobok sa dodáva v rozvinutom stave, balený na paletách, bez drevených kolíkov.Rozvinutá sieť
Postup montáže

1  Zvarovanú sieť stočíme okolo
     stromku do valca a koncové
     prehnuté oká zasunieme do seba.

2  Do vzniknutého otvoru zasunieme
     upevňovací kolík 40 x 40 mm alebo
     priemer 40 mm a zatlčieme 300 až 400
     mm do zeme.