Kontakty
Sídlo:
Š
tverníky 834/2
906 13 Brezová pod Bradlom

Tel.:
+421 34 6242861
+421 905 716 783

e-mail: arepo@arepo.sk
Výroba a predaj ohradových pletív
- uzlové BULWARK
- štvoruholníkové oká
- obora
- individuálna ochrana stromov
- plotový program
Upratovacie služby
Údržba areálu
Sídlo:
Nádražní 340
517 21 Týnište nad Orlicí
Č
eská republika

Tel.:                         Fax:
+420 494 372814    +420 494 370063

Mobil:
+420 603 236 814

e-mail: info@arepobohemia.cz
Obchodné zastúpenie pre
Českú republiku pre predaj
ohradových pletív
Sídlo:
Š
tverníky 662
906 13 Brezová pod Bradlom

Tel.:
+421 34 6242861

Mobil:
+421 905 307 521

e-mail: arepoeko@gmail.com
Podnikanie v oblasti nakladania
s odpadmi
Zber druhotných surovín
Poradenstvo a metodická činnosť pri realizácii projektov
v oblasti životného prostredia
AREPO, s.r.o.
AREPO-EKO, a. s.
AREPO-BOHEMIA, s.r.o.