Aktivity
AREPO, s.r.o.


Výroba a predaj ohradových pletív:
- uzlové BULWARK
- štvoruholníkové oká
- obora
- individuálna ochrana stromov
- plotový program

AREPO - EKO, a. s.

Podnikanie v oblasti nakladania s
odpadmi, zber druhotných
surovín, poradenstvo a metodická činnosť pri re alizácii projektov
v oblasti životného pro stredia.
AREPO - BOHEMIA, s.r.o.


Obchodné zastúpenie pre Českú republiku v predaji ohradových pletív.